Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

9372 5ccf
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viairmelin irmelin

March 17 2018

MargheRita86
9719 99d1
Reposted frommoai moai viacryingangel cryingangel
MargheRita86
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
MargheRita86
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
4235 19a8
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viairmelin irmelin

March 16 2018

MargheRita86
1810 b873
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
MargheRita86
2432 0af7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones

March 15 2018

MargheRita86
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiimi miimi
MargheRita86
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Opowiem Ci jak radziłam sobie z każdym dniem i każdym wieczorem. Jak przetrwałam każdą noc i jakim sposobem nie zrobiłam sobie żadnej krzywdy. Opowiem Ci, jak tamowałam łzy płynące z moich oczu i jak rozładowywałam emocje, których było mnóstwo. Zdradzę Ci, jakim sposobem przetrwałam ból odejścia i jak dokonałam tego, że normalnie funkcjonuję. Tak kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty, które tak mocno mnie wyniszczyły.
Reposted fromkarosia karosia viamiimi miimi
MargheRita86
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
MargheRita86
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix

March 14 2018

MargheRita86
2377 65d1
Reposted fromEtnigos Etnigos vialuvsick luvsick
MargheRita86
6408 5d75
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
MargheRita86
0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamiimi miimi
MargheRita86
2863 c589
MargheRita86
6412 6cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
MargheRita86
6389 4a87
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

March 11 2018

MargheRita86
Reposted fromFlau Flau viamiimi miimi

March 10 2018

MargheRita86
MargheRita86
0743 e721
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl