Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaRedPenny RedPenny
MargheRita86
0285 3c28 800
Reposted fromspring-flow spring-flow viacats cats
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viamaybeyou maybeyou

June 11 2017

MargheRita86

June 07 2017

MargheRita86
MargheRita86
"Są takie oczy, nie pozna pan po nich, że płakały. Wystarczy je otrzeć. A są takie, że płacz długo w nich stoi, nawet gdy dawno płakały. I ona takie miała."
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromborn2die born2die viachmielarska chmielarska
MargheRita86
MargheRita86
MargheRita86
4778 1dab
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaucieknijmi ucieknijmi
MargheRita86
MargheRita86
1897 ab2d
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaucieknijmi ucieknijmi
MargheRita86
9841 3701
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaucieknijmi ucieknijmi
MargheRita86
9043 1c71 800
MargheRita86
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaucieknijmi ucieknijmi
MargheRita86

June 06 2017

MargheRita86
0276 90a6
Reposted fromoutoflove outoflove
8881 594c

mydazzlingluxury:

Dazzling Luxury

Reposted fromzamulasz zamulasz vialuvsick luvsick
MargheRita86
0405 9e0f 800
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
MargheRita86
9410 7a0c
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin
MargheRita86
8133 4979
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl