Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

MargheRita86
2716 543d
Reposted fromoutoflove outoflove
MargheRita86
3078 c535
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
MargheRita86
3085 8455
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
MargheRita86
3205 d2fe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3268 87e1

funnypicsdept:

Very high quality deep sleeping

Reposted fromdivi divi viaMerelyGifted MerelyGifted

November 09 2017

MargheRita86
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
MargheRita86
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson
Reposted fromniewychowana niewychowana viaShittyKitty ShittyKitty
MargheRita86
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
MargheRita86
6437 9da7
Reposted frompapaj papaj viairmelin irmelin
MargheRita86
4292 56f1
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin

November 06 2017

MargheRita86
3749 0171 800
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialuvsick luvsick
MargheRita86
9513 eaa1
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vialuvsick luvsick
MargheRita86
4599 6813
Reposted fromprengelbitte prengelbitte vialuvsick luvsick
MargheRita86
1542 b2f7 800
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialuvsick luvsick

November 04 2017

MargheRita86
0322 f24f
Reposted fromsosna sosna viascorpix scorpix

November 01 2017

MargheRita86
MargheRita86

October 31 2017

MargheRita86
MargheRita86
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl