Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

MargheRita86
8298 a101
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viamiimi miimi
MargheRita86
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viamiimi miimi
MargheRita86
6103 55c3 800
Reposted from4777727772 4777727772 viamiimi miimi
MargheRita86
MargheRita86
MargheRita86
MargheRita86
7682 af5f
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiimi miimi
MargheRita86
5257 b93f
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiimi miimi
MargheRita86
9793 2b08
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viamiimi miimi
MargheRita86
7055 8472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi

May 20 2019

MargheRita86
1903 a208 800
nie ma się czym przejmować
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin
MargheRita86

Kiedy masz 20-kilka lat pojawia się strach. Bo już ładnych parę razy było się kopniętym w dupę. Boisz się, że kiedy się przed kimś obnażysz, kiedy pokażesz wszystko albo bardzo dużo, najwrażliwsze miejsca, to ktoś będzie mógł to wykorzystać. Boisz się, gdy masz przed sobą kogoś, kto widzi więcej, kto podchodzi za blisko i jest w stanie sprawić, że czujesz się nago i bezbronnie. Czyli trzeba spierdalać. A z drugiej strony, otaczają cię ludzie, którzy nie potrafią przebić się przez twoje warstwy. Nie potrafią. Nie chcą. Więc wasze kontakty są lekkie, miłe, przyjemne, BEZPIECZNE, ale powierzchowne i nudne. Takie kikuty prawdziwej konwersacji.

To domena całej generacji dzisiejszych dwudziesto i trzydziestokilkulatków. Patrzeć, ale nie widzieć, słuchać, ale nie słyszeć. Rozumieć, ale nie czuć. Pojawia się, więc, deficyt bliskości. Deficyt prawdziwej czułości. Kobiety marzą i rozpaczliwie tęsknią za miłością. Ale mężczyźni zdradzili je dla ciuchów, konsol i starych modeli BMW.

I później ludzie budzą się o trzeciej rano, skręcani bólem w środku, który nie wiadomo skąd się bierze, i marzą o prawdziwym uczuciu, nie dając mu rzecz jasna żadnej szansy

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/05/08/co-powiemy-swoim-dzieciom-gdy-zapytaja-jacy-bylismy-majac-16-lat-a-jacy-majac-30/#more-3326
Reposted frompanikea panikea viamiimi miimi
MargheRita86
5826 97ee 800
Reposted fromseaweed seaweed viamiimi miimi

May 17 2019

MargheRita86
8859 90e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

May 16 2019

MargheRita86
8859 90e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

May 14 2019

MargheRita86
3830 9448
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
MargheRita86
7415 dd86
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
MargheRita86
2043 4c79
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
MargheRita86
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
MargheRita86
2666 a11f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl