Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

MargheRita86
9619 5064
Reposted fromdusix dusix viamiimi miimi

January 15 2018

MargheRita86
MargheRita86
Reposted frombluuu bluuu

January 14 2018

MargheRita86
3212 43fa
Reposted fromoutoflove outoflove vialaj laj
MargheRita86
2205 fe2a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaj laj
MargheRita86
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
MargheRita86
6573 c168
Reposted fromdarthsadic darthsadic vialaj laj
MargheRita86
5585 f5ea
Reposted from777727772 777727772 vialaj laj
MargheRita86
Reposted fromFlau Flau vialaj laj
1666 5ee8

instructor144:

That’s how you do it right there. Spank, then rub. Rinse and repeat until she’s begging for her feeding.

Reposted fromamatore amatore vialaj laj

January 12 2018

MargheRita86
2769 7c84 800
Reposted fromsavatage savatage viascorpix scorpix
MargheRita86
5296 ce0c 800
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
MargheRita86
MargheRita86

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
MargheRita86
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko [do Agnieszki Osieckiej], "Listy"
MargheRita86
Teraz tego nie widzisz, ale ten czas, to, co jest teraz, będzie jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Nawet jeśli czasami będzie bardzo źle, nie będziesz chciała jeść, wstawać i myć się to nadejdzie dzień, kiedy zrozumiesz, że przetrwałaś to wszystko. Przetrwałaś silniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Masz w sobie moc, o której nawet nie miałaś pojęcia.
MargheRita86
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
MargheRita86
9004 79af
Reposted fromhomefromhome homefromhome viadusz dusz
MargheRita86
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viadusz dusz
MargheRita86
Reposted frombluuu bluuu viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl