Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

MargheRita86
3721 3999
Reposted fromsoftboi softboi viashineon shineon
5489 2809 800
Reposted frommsto msto viascorpix scorpix
MargheRita86
7542 1cc5
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viascorpix scorpix
MargheRita86
6225 32c0
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix

March 11 2019

MargheRita86
MargheRita86
MargheRita86
1795 0183
Reposted frompapaj papaj viairmelin irmelin
MargheRita86
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves

March 10 2019

MargheRita86
MargheRita86

I wracałam. Myślałam, że może to jest właśnie miłość. Jeżeli nie możesz od kogoś odejść. I jesteś z nim nawet jeżeli nie chcesz. Teraz wiem, że to na pewno nie jest miłość. To rodzaj uzależnienia, to zamknięcie w więzieniu. 

— Beata Pawlikowska
MargheRita86
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz.
Reposted fromjustjustjust justjustjust viabitemyneck bitemyneck

March 08 2019

MargheRita86
0539 a2ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
MargheRita86
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawakemeupx wakemeupx

March 07 2019

6167 1f84
MargheRita86
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
6927 ea69
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
MargheRita86
2165 48d3
Reposted fromunterland unterland viairmelin irmelin
MargheRita86

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape vianadis nadis
MargheRita86

March 06 2019

MargheRita86
Życie skopało Cię setki razy nieustannie rzucając kłody pod nogi. Gorsze momenty często były dramatycznie ciężkie i niejednokrotnie wywoływały łzy, które bezwładnie spływały po Twoim policzku. Inni ludzie sprawili, że ilość rozczarowań mogłabyś mierzyć ilością uderzeń serca na minutę. Często otoczona nimi, a jednak nękana przez samotność czułaś bezradność i zwyczajne zmęczenie. 
Jednak wrażliwość, którą nosisz w sercu nie jest Twoją słabością. Najsilniejsi ludzie to Ci, którzy najwięcej przeżyli, najmocniej czuli i nie zawsze byli tacy jak świat dookoła nich.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl