Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

MargheRita86
4843 b2f2
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viairmelin irmelin
MargheRita86
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viairmelin irmelin
MargheRita86
MargheRita86
MargheRita86
MargheRita86
MargheRita86
MargheRita86
MargheRita86
8406 8ce1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamaybeyou maybeyou

November 07 2018

MargheRita86
8162 0912 800
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viamiimi miimi
MargheRita86
8636 11a8
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viamiimi miimi
MargheRita86
9236 7dcd
Reposted fromxalchemic xalchemic vianefretete23 nefretete23
MargheRita86
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
MargheRita86
1760 8afa
Reposted fromwakemeupx wakemeupx

November 03 2018

MargheRita86
6430 c066
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
MargheRita86
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
MargheRita86
2192 c90c
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix

November 02 2018

MargheRita86
0215 46df
Reposted fromnonecares nonecares viamaybeyou maybeyou
MargheRita86
7971 23d7 800
MargheRita86
8291 e9f0
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl